Telia Finance, som är ett helägt dotterbolag inom Teliakoncernen ska fräscha upp sina applikationer. Uppdraget har gått till Tietoevry och Advanced, och det handlar om den 30-åriga finansapplikationen Final, som används för fakturering, leasing och låntjänster för 600 000 kunder i Norden.

Tietoevry och grannen på andra sidan järnvägen i Solna, Telia, är partner sedan många år tillbaka. I det här projektet, som inleds i mars, kommer Tietoevry vara strategisk rådgivare, medan Advance bidrar med sin specialistkompetens inom mjukvara och tjänster.

Målet är att Telia Finance efter migreringen ska kunna anpassa Final-plattformen till sitt b2b-erbjudande i samtliga länder. Den moderniserade infrastrukturen är även tänkt att underlätta en mer agil utveckling, med regelbunden feedback och automatiserad testning för att driva ett modernt arbetssätt och strategier som möjliggörs via devops.

– Eftersom vi aldrig kommer att ge avkall på vårt åtagande att tillhandahålla service och kapacitet av högsta kvalitet till våra kunder, moderniserar vi nu våra äldre system, och att omvandla Final är ytterligare ett steg i vår ambitiösa transformationsresa. Vi har det största förtroendet för Tietoevry och Advanced när det gäller att hjälpa oss att lyckas och är angelägna om att komma igång med projektet under de kommande månaderna, säger Erik Björk, cio på Telia Finance i ett pressmeddelande.

– Mot bakgrund av bland annat den hotande kompetensförsörjningen samt ökad vikt av att analysera och eliminera affärsrisker, inser företag i allt högre utsträckning vinsten med att modernisera äldre stordatorsystem, säger Tim Jones, chef för applikationsmodernisering på Advanced.

– Vi är mycket glada över att fortsätta vårt långvariga samarbete med Telia och hjälpa Telia Finance att förnya en av sina mest centrala applikationer. Med vår djupa kund- och marknadsförståelse, samt stora ekosystem av partners, stöttar vi våra kunder på deras transformationsresor med den bästa blandningen av expertis, säger Jouni Malinen, som är kundansvarig på Tietoevry.