Totalt kom runt 70 000 personer till Sverige som så kallat utstationerade 2022. Det innebär att anställda skickas till Sverige på uppdrag av sina utländska arbetsgivare för att jobba här en begränsad tid.

Byggbranschen dominerar, följt av tillverkning, men it-branschen är på tredje plats när det gäller antalet utländska anställda som utstationeras.

Under pandemin nästan halverades antalet it-proffs som skickades till Sverige, en nedgång som fortsatte under 2021. Men förra året ökade det igen och landade på nästan 5 500 jämfört med drygt 3 800 året innan visar nya siffror från Arbetsmiljöverket.

– Nu ser vi en ökning av utstationerade inom it-branschen från länder utanför EU, främst Indien, men vi är ännu inte uppe i de nivåer som var före 2020, säger Robert Scarlini, enhetschef på Arbetsmiljöverkets avdelning för myndighetsgemensam kontroll i en kommentar.