Hajpkurvan för generativ AI är extremt brant och komprimerad. Sedan Chat GPT lanserades i höstas har genomslaget varit enormt.

– När det gäller kvantdatorer eller nanoteknik ser vi hajpkurvor som löper över 20 år och nu har det bara tagit några månader för både hausse och de bakslag som kommit med Googles Bard och Microsofts Bing som använder generativ AI, säger investeraren Nicklas Bergman.

Han är en av sex personer som sitter med i EIC, European innovation council, som är EU-kommissionens riskkapitalbolag för investeringar i så kallad deep tech – startups vars affärsidéer bygger på ny och banbrytande teknik. Bara under förra året gjordes över 70 investeringar på totalt omkring sex miljarder kronor.

Rusa inte på

Men när det gäller generativ AI så tycker han att det är läge att tänka till och inte rusa på för snabbt.

– Det gäller att Inte dras med i hajpen. Var nyfiken och samtidigt lite skeptisk. Alla företag måste förhålla sig till den här tekniken och fundera på hur man kan använda den – hur den kan förbättra affären eller hur affären utmanas, säger han.

Nicklas Bergman
Nicklas Bergman.

– Många säger att det är lika stort som internet – och ja, AI är ju jättestort. Men om Chat GPT är lika stort som internet kan man diskutera. Däremot är det en ny plattform som det kommer att byggas bolag på. På samma sätt som det byggdes bolag på plattformen smarta mobiler när det kom.

Det finns anledning att tänka till några varv innan man plöjer ner pengar i nya bolag som byggt sina idéer på Chat GPT, Dall-E eller någon annan generativ AI som går att använda sig av i dag.

Oklar affärsmodell

En orsak till det är att det ännu finns någon tydlig bild av hur affärsmodellen egentligen ska se ut – hur tar man betalt och hur mycket är människor villiga att betala?

Nicklas Bergman tar Dall-E som exempel eftersom den funnits ute längre än Chat GPT. Om man ska generera detaljerade bilder på det sätt som man tänkt sig kan det ta många iterationer innan man är nöjd – det handlar om att utforma den prompt, den text, som styr bildgenereringen så precist som möjligt.

– Om jag ska ta fram en prompt som fungerar så kanske jag behöver göra 10 20… kanske 50 försök innan det är klart. Det ska då ställas i relation till att köpa en bild från en bildbyrå. Hur mycket är jag villig att betala för att få det som jag vill ha när jag inte ens vet hur många iterationer det tar?

En tänkbar utveckling är att vissa personer blir extra duktiga på att ta fram prompter som genererar bilder och att man då får en ny yrkesgrupp som man kan anlita för att få just den bild man vill ha. Men det är just sådant vi inte vet ännu.

Det finns också stora frågetecken för vad man ska tjäna pengar på. Bara elkostnaden för att låta AI-drivna Bing svara på en sökning är fem gånger högre än en vanlig sökning.

– Och då får man ju heller ingen källhänvisning som man får vid en vanlig Googlesökning så det är svårt att veta om det är sant.

Investeras trots oklarheter

Ändå är tekniken så intressant att det inte är otroligt att det kommer att investeras friskt trots oklarheterna.

– Det finns också mycket torrt krut i riskkapitalbolagen. Många fonder har rests de senaste fem åren. Och det är ju det med bubblor att de ofta uppstår när för många människor med för mycket pengar tror att något ska hända. Det finns en stor rädsla för att missa tåget.

Samtidigt så har snaran börjat dras åt kring en hel del högt värderade techbolag som inte genererar vinst – företag som Uber eller Klarna står ännu inte på egna ben utan lutar sig tungt mot riskkapital framhåller han.

– Vi vet ännu inte om de affärsmodellerna håller.

Bubblan pyser

Men när det nu blir osäkra tider kanske investerarna blir lite mer återhållsamma? Nja, det tror inte Nicklas Bergman. Det finns fortfarande mycket riskkapital på marknaden säger han.

– De senaste 15 åren har vi sett en boom i riskkapital och det finns en väldig massa fonder. Under de senaste kanske fem åren har vi sett en tydlig bubbla i bolagsvärderingar men den har inte fått genomslag riktigt ännu – bolagen har inte behövt sänka sina värderingar utåt men nu pyser bubblan. Korrigeringarna sker direkt på börsen och det tar längre tid för onoterade bolag. Så sänkta värderingar syns inte förrän de behöver ta in nytt kapital.

Med det sagt så finns också duktiga investerare som varit med länge och förstår AI-världen framhåller han – investerare som kan jacka in generativ AI i sin världsbild och se vad som är intressant. Det kan också vara bra för företag att att testa tekniken och investerare kan göra titthålsinvesteringar för att få en bättre bild.

För det är också en teknik som vi alla – både företag och enskilda – behöver ha ögonen på. Och det går fort framåt.

– Alla vet att nästa version av Chat GPT kommer att vara väldigt mycket mer omfattande – även om vi inte vet hur mycket bättre den är. Och vi måste förhålla oss till hur det påverkar oss – hur påverkas de kreativa näringarna? Mitt jobb? Finns det saker som är bra att anamma och använda, säger Nicklas Bergman.