Två forskare vid Kinas vetenskapsakademi har nu publicerat en artikel för hur Kina skulle kunna bli självständigt gällande tillverkningen av halvledare, rapporterar The Register. Bakgrunden är de exportbegränsningar som bland annat USA infört mot Kina.

Artikeln identifierar flera utmaningar som Kina behöver lösa för att bli mer självständigt. Forskarna ser ett hinder gällande landets existerande patentkatalog och argumenterar för att mer resurser behövs till forskning, likt den som finns i länder som Sydkorea och USA.

Något som artikeln argumenterar för också kommer kräva en starkare fysisk infrastruktur som kan stötta forskningsarbetet. Det behövs också investeringar i rätt sorts akademiska forskningsutbildningar.

Läs också: Nederländerna och Japan inför hårdare chippkontroller för Kina