Sedan 2006 har Postnord presenterat E-handelsbarometern som ett sätt att hålla koll på utvecklingen för den svenska e-handeln. Nu har rapporten för 2022 presenterats och den visar på ett tydligt trendbrott. Det var nämligen det första året i E-barometerns historia som visar negativ tillväxt.

Det finns så klart flera orsaker till det. Postnord konstaterar att det tuffa läget med krig i Europa, inflation och lågkonjunktur har inneburit utmaningar för samhället och handeln. Och i siffrorna för 2022 kombineras dessutom den allmänna konjunkturen med väldigt starka jämförelsetal. Och det är det som gör att den svenska e-handeln minskade med 7 procent.

Tittar man på tillväxten i den totala svenska detaljhandeln uppgick landade den enligt SCB:s Detaljhandelsindex på 3,8 procent, mätt i löpande priser. Mäter man däremot i fasta priser så är även den totala detaljhandelns utveckling negativ. De kraftigt stigande priserna under året gör också att e-handeln rent volymmässigt har gjort ett ännu större tapp än försäljningssiffrorna indikerar.

Den främsta förklaringen till den stora skillnaden mellan e-handel och den totala detaljhandeln är så klart att pandemin ledde till mycket höga jämförelsetal i näthandeln, och samtidigt ovanligt låga i den fysiska handeln.

Om man tittar på vilka branscher som har gått minst dåligt så toppar hemelektronik, som har en total omsättning på 28 miljarder kronor. Det är den delbransch som har högst andel e-handel, med 47 procent. Men det är ändå 10 procent lägre än 2021, då e-handelns andel var 51 procent.

Vad som väntar framöver återstår att se, men att det just nu är svårt att sia om framtiden bekräftas bland annat av att Postnord i rapporten målar upp tre olika scenarier.

Scenario 1 spår att vinden vänder, och att nedgången bara gäller 2022, och att en återhämtning kommer ske redan i år. Scenario 2 kallar man för ”Pausåret 2023”, det vill säga att lågkonjunkturen förväntas hålla i sig under 2023 och att en återhämtning kan ske först 2024. Det tredje scenariot är det mest pessimistiska. Där spås en djupare kris med en ekonomisk nedgången som väntas bli långdragen, där konsumenterna kommer att vara hårt pressade under de kommande två åren.

– Osäkra tider gör det svårare att planera inför framtiden. Scenarier är ett bra sätt att hjälpa företagen att förbereda sig oavsett vilken riktning framtiden tar. Det vi vet säkert är att konsumenterna även fortsättningsvis kommer att ha mindre pengar i plånboken, konstaterar Emma Hernell på HUI Research i rapporten.

Postnord har också frågat e-handelsaktörerna om framtiden.De uppger att den största utmaningen blir att möta en minskad köpkraft och samtidigt hantera verksamheten i en osäker omvärld. En majoritet av e-handlarna uppger att de planerar att avvakta med investeringar i sina verksamheter i år.