På fredag är det ett år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes, och sedan dess har kriget haft stor påverkan även på världen utanför Ukraina.

I samband med invasionen pratade vi med analysföretaget Radars vd Hans Werner om hur det nya världsläget kunde tänkas påverka den svenska it-marknaden, och det var en mörk bild av utvecklingen som målades upp då. Men riktigt så illa som befarat har det inte slagit mot de svenska it-investeringarna.

– Om vi tittar på det indirekta perspektivet, som har väldigt lite med de direkta effekterna att göra, så har vi sett ekonomisk stagnation, inflation och kostnadsförskjutningar på energisidan. Men utvecklingen är trots det i linje med det minst negativa scenario vi jobbade med, säger Hans Werner.

Det scenario han talar om spådde en global avmattning som påminde om den vi såg under pandemin. En prognos som sade att mellan 3 och 4 miljarder kronor väntades försvinna från svenska it-budgetar.

Från Ukraina till Polen

Och inte heller när det gäller det svenska it-utbyte som svenska företag har med Ukraina har påverkats lika illa som befarat.

– Tittar man på den direkta effekten ur ett ukrainskt perspektiv så har mycket påverkats, men mycket har också flyttats över gränsen. Ukrainsk nearshoring funkar fortfarande. Den sker främst från Polen, och från baltstaterna, men det finns även en hel del inne i Ukraina. Att så pass mycket har flyttat ut gör att de ekonomiska värdena som byggs upp inom Ukraina kanske inte blir lika stora.

Han pekar på att det funnits en stark solidaritet med Ukraina på många håll i världen. Men för de ukrainska bolagen har det av naturliga skäl varit svårare att hitta nya kunder.

– Vi ser en tydlig tendens där, att det inte är så mycket nya kunder, så det har inte hänt så mycket inflyttning mot ukrainsk nearshoring. Det är många som tycker det är för stora risker. Men vi ser samtidigt en Stand with Ukraine-rörelse, och de som har haft nearshoring i Ukraina fortsätter använda de tjänsterna. Det är dels strategiskt viktigt. Allt som fungerar är bra, men det finns även ett starkt policyintresse i att fortsätta stötta Ukraina.

Militär teknikutveckling

Hans Werner lyfter också en ny aspekt, hur det nya världsläget efter krigsutbrottet har gett techvärlden en mer central roll, i takt med att tekniken blivit en viktigare del av själva krigföringen.

– Techområdets betydelse har ökat. Idag har det väldigt stor betydelse, och vi ser att investeringar kommer öka eftersom det finns en ökad efterfrågan för ny försvarsteknik, säger han.

De teknikområden han syftar på är exempelvis drönare, men även sensorteknik och stark utveckling inom kamera och bilder. Även AI-förstärkning har fått ett genombrott.

– Det sker i nästan varje land nu att man kliver in inom teknikområdet. Det här är dessutom en sektor som betalar bra och höga löner, så den kompetensbrist vi haft inom it-området kommer förstärkas av att de nya industrierna vill ha det här också, spår Hans Werner.

Nu går kriget in på det andra året och det är svårt att se någon ljusning i utvecklingen. På Radar räknar man med att krigets konsekvenser kommer att leva kvar.

– Jag tror att vi kommer bära med oss det här under en längre period. Det finns inga quick fixes i det här. Den geopolitiska situationen kommer bli värre och den kommer fortsätta vara väldigt polariserad, och vi kommer få leva med konsekvenserna även efter att Ukraina blivit befriat, säger Hans Werner.