Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, har ökat takten när det gäller tillsynsärenden. Förra året inledde myndigheten 121 ärenden och avslutade 106. Det är en tydlig ökning mot 2021 då man inledde tillsyn i 104 ärenden men avslutade 37. Det framgår av årsrapporten för 2022. 

Däremot utdömdes betydligt lägre sanktionsavgifter förra året jämfört med 2021. Under 2022 utdömdes sanktionsavgifter i fem fall och de låg på totalt 9,7 miljoner kronor i sanktionsavgifter: Under 2021 utdömdes det i åtta fall och landade på 32,5 miljoner kronor.

Bland annat utfärdades 2021 GDPR-böter på 12 miljoner kronor för Medhelp efter 1177-läckan, en summa som senare sänktes i förvaltningsrätten, 16 miljoner kronor för Storstockholms lokaltrafik för hur de använt kroppskameror.

2022 var det Klarna som fick den högsta sanktionsavgiften – 7,5 miljoner kronor – för att företaget gett kunder ofullständig och delvis missvisande information. Näst mest fick sjukhusstyrelsen och regionstyrelsen i region Uppsala som fick GDPR-böter på 1,6 miljoner kronor respektive 300 000 kronor för säkerhetsbrister vid överföring av känsliga personuppgifter om patienter.

Totalt hanterade IMY 15 800 ärenden där den största delen, 5 300, rörde anmälningar om personuppgiftsincidenter följt av 2 400 klagomål från enskilda.