Personalen på Google Clouds fem största kontor i USA ska från och med nästa kvartal dela skrivbord, enligt ett internt dokument som CNBC tagit del av.

De anställda ska i allmänhet växla mellan olika dagar då de är på kontoret, antingen måndag och onsdag eller tisdag och torsdag. De kommer att vara på plats två dagar i veckan, vilket är en minskning från att företaget tidigare krävde att personalen skulle vara på plats tre dagar i veckan.

Detta sker samtidigt som Google minskar sitt fastighetsbestånd i samband med en bredare kostnadsbesparingspaket. I januari sades 11 000 Googleanställda upp.

Google Cloud utgör mer än en fjärdedel av Google och är ett av de områden inom företaget som har den högsta tillväxten, men är ändå inte lönsamt. Under det fjärde kvartalet drog Google Cloud in 7,3 miljarder dollar, vilket är en ökning med 32 procent jämfört med föregående år. Men molnenheten gick ändå med 480 miljoner dollar i förlust, även om Google som helhet går med vinst.