Kompetensbrist, kombinerat med CSR-arbete, gör att flera av de stora it-bolagen dragit igång utbildningar för nyanlända. På Salesforce har man tidigare kört sitt program Blue Road Academy i länder som Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien.

Just nu genomförs den första upplagan i Sverige på en av medarrangörerna, Salesforcepartnern Axenons, kontor i Stockholm. Deloitte, Sirocco och Redpill Linpro finns också med som samarbetspartner, och målet att få ännu fler att kunna och vilja jobba med Salesforces produkter.

– Det är en grundläggande introduktionskurs inom Salesforce. Totalt är det ungefär 100 timmars undervisning, där man har 20 lektionstillfällen med varje klass under en sexveckorsperiod, och utöver det har vi även en del distansundervisning, säger Gaspar Rodriguez, som är Blue Road Academys grundare och även den som håller i utbildningen.

Han säger att man hittills utbildat 102 personer i Europa och att målet för i år är att utbilda 150 till. När utbildningen nu hålls i Sverige för första gången är det nio personer som deltar, från länder som Bangladesh, Nigeria och Ukraina.

För att hitta de svenska deltagarna har man tagit hjälp av flera olika organisationer som har interaktion med nyanlända. Utöver Skatteverket och Arbetsförmedlingen finns även Svenska Röda Korsets samordningsorganisation i Stockholm och organisationer som Refugees Welcome och Techfugees samt olika språkföreningar bland de man kontaktat. Tanken är också att det ska bli lättare när man väl har genomfört några upplagor av kursen.

– Rekommendationer från den som redan har gått kursen brukar också vara en bra metod, säger Gaspar Rodriguez.

Hittills har en majoritet av de som gått kursen anställs, antingen hos Salesforce eller hos bolagets partner. Christian Conradsen, som är Sverigechef för partner- och ekosystemet på Salesforce, uppskattar särskilt att bolagets partner är involverade.

– Vårt ekosystem blir större och då behövs det talanger, och vi vill att våra partner ska bli bättre på Salesforce, så de behövs mer hos våra partner än hos oss, säger han och uppskattar att initiativet nu kommit till Sverige.

– Vi är värderingsstyrda och tror inte att morgondagens talang nödvändigtvis finns i det normala it-skrået. Vi behöver bredda talangpoolen, och många av de som går kursen har inget sammanhang. Blue Roads koncept bygger på att hjälpa dem in i ett nytt sammanhang, att hjälpa dem skaffa ett jobb så de kan skapa ett nytt liv.

Microsoft har också haft en liknande utbildning. Under hösten har 17 kvinnliga flyktingar från Ukraina gått programmet Refugees in Tech, och 15 av dem tog examen från programmet i december.

– Bristen på yrkesverksamma inom techbranschen är ett allvarligt hot mot Sveriges digitaliserings- och innovationstillväxt, precis som bristen på mångfald. Vi ser det som vårt ansvar att driva den omställning vi vill se. Jag är glad att vi har kunnat erbjuda programdeltagarna en chans till en karriär inom tech och i förlängningen förhoppningsvis även en chans att känna sig som en del av det svenska samhället, säger Thomas Floberg, som är vice vd och operativ chef för svenska Microsoft.

Programmet Refugees in Tech har körts i Microsoft Reactors lokaler i centrala Stockholm. Det sex månader långa programmet har bestått av såväl teoretisk utbildning som traineeprogram.

– Under de första tre månaderna genomgick deltagarna techutbildning inom bland annat webbutveckling. Läroplanen utformades för att ge deltagarna övergripande kunskaper inom efterfrågade techämnen och även praktisk erfarenhet kring utveckling av webbapplikationer och andra relevanta områden, säger Thomas Floberg.

Hur och var hittar ni deltagarna?

– Vid rekryteringen av deltagarna har vi samarbetat med bemanningsföretaget Auxilirec och några välgörenhetsorganisationer som arbetar med ukrainska flyktingar. Samtliga deltagare var mellan 20 och 45 år och har flytt kriget i Ukraina. De enda kraven för att vara en del av programmet var att personerna skulle kunna engelska och ha grundläggande datorkunskaper.

Målet är som sagt att deltagarna ska få jobb efter programmet, och Thomas Floberg säger att det har gått enligt plan för de flesta.

– Tio kvinnor har praktikplatser på olika företag som vi samarbetat med under programmets gång. Det rör sig bland annat om partnerföretag till Microsoft, medelstora företag och startups, säger han.