AI-kapprustningen fortsätter. Microsoft integrerar Open AI:s Chat GPT-modeller i sina produkter och tjänster och Google har svarat med Bard som bygger på språkmodellen Llama.

Och i dagarna meddelade Mark Zuckerberg att Meta nu släpper en ny stor språkmodell, Llama, till forskare – till skillnad från Googles och Open AI:s underliggande modeller som inte är offentliga.

Modellen är tänkt att användas för AI-forskning kring exempelvis tillämpningar som att besvara frågor och sammanfatta dokument, skriver CNBC.

På sikt ska modellen också kunna användas för att lösa matematiska problem eller bedriva vetenskaplig forskning enligt Mark Zuckerberg.

Till skillnad från andra techföretags modeller kommer Metas Llama att finnas i flera olika storlekar – från 7 miljarder parametrar till 65 miljarder parametrar. De större modellerna har visat sig kunna utöka teknikens kapacitet men är dyra att driva. Som jämförelse har OpenAI:s Chat-GPT 3 175 miljarder parametrar.