Det nya avtal som tecknats mellan Inrego och Tillväxtverket löper till och med 2028, och ska säkerställa att myndighetens begagnade it-produkter kan återanvändas.

Det handlar om skärmar, datorer och telefoner som man vill ge ytterligare en livscykel. Redan i år räknar Tillväxtverket med att drygt 2000 enheter ska skickas in till Inregos återtagstjänst för rekonditionering.

– Vi är glada att kunna se till att alla de it-produkter som används inom myndigheten tas omhand på bästa sätt. Det blir en del i vårt arbete med att sänka våra koldioxidutsläpp för att nå de nationella klimat- och miljömålen till 2030, säger Sara Jonasson, hållbarhetssamordnare på Tillväxtverket om avtalet.

– Det känns fantastiskt när myndigheter tar tillvara på våra gemensamma ekonomiska och miljömässiga resurser. En stor andel av använda it-produkter har fortfarande ett högt värde, och när Tillväxtverket ser till att utöka livslängden för dessa, lever de upp till sitt namn om hållbar tillväxt, säger Stefan Hållberg, ansvarig för inköp från offentlig sektor på Inrego, i ett pressmeddelande.