Sedan lång tid tillbaka har Microsoft tillhandahållit en lista över vilka mappar och filer som bör undantas när det gäller skanning efter eventuella virus, detta för att företagets mjukvara ska fungera som avsett.

Nu låter emellertid Microsoft meddela att det i syfte att förbättra säkerheten i Exchange Server kan vara en klok idé att ta bort fyra av undantagen, närmare bestämt följande:

  • %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files
  • %SystemRoot%\System32\Inetsrv
  • %SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell.exe
  • %SystemRoot%\System32\inetsrv\w3wp.exe

På sistone har hackare utnyttjat dessa processer för att installera skadlig kod och därför behöver de skannas av antivirusprogrammen.

Enligt uppgift ska det vara riskfritt att ta bort undantagen för Exchange Server 2013, 2016 och 2019, men för säkerhets skull bör administratörer hålla utkik efter eventuella problem.

Mer information finns på Microsofts webbplats.