Tiktok utgör en "oacceptabel" risknivå för integritet och säkerhet enligt Kanada och därför förbjuds nu statasanställda att ha den installerad på sina jobbmobiler, rapporterar Reuters.

Enligt premiärminister Jacques Trudeau ser hans regering noga över hur kanadensarnas säkerhet på nätet kan garanteras. Och han säger att det förbud man nu beslutat om kan ”vara ett första steg, det kan vara det enda steg vi behöver ta”.

Den kanadensiska regeringen pekar på den datainsamling som Tiktok gör men säger också att även om det finns uppenbara risker så finns inga bevis för att någon myndighetsinformation skulle äventyrats.

Från Tiktoks sida kom först ett uttalande om att företaget var besviket över beslutet men i ett andra uttalande konstaterad man att det var ”märkligt” att Kanada blockerade appen först efter att det kommit liknande förbud i Europeiska unionen och USA.

USA:s regering har sedan tidigare förbjudit Tiktok inom den statliga förvaltningen och på måndagen utökades det när alla statligt anställda fick 30 dagar på sig att radera appen från sina jobbmobiler skriver Reuters.