Jen Easterly, chef vid USA:s cybersäkerhetsmyndighet CISA, sa i samband med ett främträdande vid Carnegie Mellon University, att företag borde ta större ansvar för att säkra sina tjänster för kunder samt att ny lagstiftning skulle kunna hålla dem ansvariga, rapporterar CNBC.

Under främträdandet framhöll Jen Easterly Apple som ett positivt exempel gällande ansvarstagande och transparens när det kommer till säkerhet. Enligt Apple själva ska 95 procent av deras Icloud-användare ha multifaktorautentisering påslagen.

Detta kan jämföras med Microsoft och Twitter som har desto mer att jobba på. Enligt Jen Easterly har bara omkring en fjärdedel av Microsofts företagskunder multifaktorautentisering påslagen och endast tre procent av Twitters användare. Hon berömmer däremot företagen för att vara öppna med dessa siffror.

Läs också: Hur ska kritisk infrastruktur skyddas? Nato testar nu med AI