Intresset för Chat GPT är högt och efterfrågan ledde i slutet av förra året till att det skapades ett API som inte Open AI stod bakom och som bröt mot deras villkor.

Men nu har företaget lanserat ett eget API till sina AI-modeller Chat GPT och Whisper, som är en tal-till-text-modell. Det rapporterar Ars Technica.

Utvecklare kan utnyttja API:n för att integrera modellerna i sina appar mot en avgift. Chat GPT:s API-modell som kallas "gpt-3.5-turbo” kostar 0,002 dollar per 1 000 tokens, vilket ungefär motsvarar 750 ord.

Whisper API, baseras på den öppna källkodsmodellen whisper-large-v2 och kostar 0,006 dollar per minut.