Den nya strategin för cybersäkerhet som Vita huset gått ut med kommer efter att landet drabbats av flera uppmärksammade hackarattacker, För två år sedan drabbades energisektorn när Colonial Pipeline attackerades och på senare tid har bland annat flera vårdgivare och skoldistrikt drabbats.

Och nu planerar den amerikanska regeringen att utöka de minimikrav för cybersäkerhet som finns för kritiska sektorer, rapporterar AP.

Regeringen vill använda sig av en rad militära, brottsbekämpande och diplomatiska verktyg och också ta hjälp från privat sektor.

– Genom att arbeta i partnerskap med industrin, det civila samhället och statliga, lokala, stam- och territoriella myndigheter kommer vi att omfördela ansvaret för cybersäkerhet så att det blir mer effektivt och rättvist, säger Joe Biden.

Han säger också att man nu tar sig an den "systemiska utmaningen att en alltför stor del av ansvaret för cybersäkerhet har fallit på enskilda användare och små organisationer".

Där handlar det om att man i den nya strategin vill flytta över det juridiska ansvaret från slutanvändarna till de mjukvarutillverkare som inte vidtar de grundläggande försiktighetsåtgärderna för att producera säker teknik.

I strategin pekas Kina och Ryssland ut som de största hoten mot cybersäkerheten i USA. För att möta det hotet krävs att USA bygger koalitioner med utländska partner framgår det av strategin.

I ett samtal med journalister säger en tjänsteman att sådana koalitioner krävs "för att skapa tryck på Ryssland och andra illasinnade aktörer att ändra sitt beteende", skriver Reuters.