Så sent som i december hävdade Elon Musk att Neuralink skulle testas på människor inom ett halvår, men nu ser det ut som om han än en gång tvingas revidera tidsplanen.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har nekat företaget tillstånd att utföra tester på människor.

Sju nuvarande och tidigare anställda på Neuralink säger till Reuters att Neuralink ansökte om tester på människor hos FDA i början av 2022 och fick en lång lista med problem som måste åtgärdas innan en ansökan skulle kunna godkännas.

Det handlar bland annat om att Neuralink-implantaten drivs av litiumbatterier, risk för att ledningar som används av implantaten skulle kunna vandra till olika delar av hjärnan och oklarheter kring huruvida implantaten skulle kunna avlägsnas utan att orsaka hjärnskador.