Under de senaste åren har de svenska datacentren blivit allt fler, bland annat har en del stora molnföretag som AWS och Microsoft etablerat datacenter här.

I en ny rapport som ICE Datacenter vid forskningsinstitutet Rise gjort på Energimyndighetens uppdrag beräknas dagens datacenter ha använt mellan 2,8–3,2 TWh under 2022. Fram till 2025 väntas energianvändningen uppgå till mellan 4 och 4,4 TWh och sedan 2030 väntas det landa på 4,4–5,2 TWh. Rapportens slutsats är att ökningen är väsentlig men att det inte handlar om dramatiska nivåer.

Som en jämförelse kan nämnas att Sveriges mest elintensiva bransch, skogsindustrin, drar runt 20 TWh per år.

I och med att nya datacenter fortfarande byggs och planeras i Sverige samtidigt som beräkningslaster från Europa flyttar till Sverige så är det troliga att energianvändningen för datacenter ökar snabbare här än EU-snittet enligt rapporten.

Men det finns också återhållande faktorer som nya skatteregleringar och den nuvarande ekonomiska nedgången som bromsar upp utvecklingen.

I rapporten pekas på att datacentrens energianvändning också påverkar andra sektorers energianvändning genom digitalisering och man pekar på att det i rapporten Smarter2030 som Global e-sustainability Initiative publicerade 2015 visade att digitalisering i andra industrisektorer kan innebära besparingar på ungefär 9,7 gånger.

— Dessutom kan datacenter bidra positivt till energisystemen genom att utföra toppbelastningsbegränsning och energiarbitrage och nyttja den överskottsvärme som genereras för uppvärmning, säger Tor Björn Minde, chef vid ICE Datacenter på Rise i en kommentar.