Under de senaste åren har svenska konsultbolaget Omegapoint startat en uttalad resa mot Europa, där man har genomfört ett antal förvärv. Nu har man gjort klart med årets första företagsköp, som innebär att Malmöbaserade Diamir Consulting blir en del av Omegapoints affärsområde Commerce Solutions.

Diamir Consulting har idag cirka 20 anställda med kontor i Malmö och sedan slutet av 2021 finns även ett kontor i kandensiska Quebec. Den största kundbasen finns i Sverige men även runt om i Europa, och nu också i Nordamerika.

För Omegapoint är köpet en satsning på e-handel och product information management, pim. Diamir Consulting jobbar främst med pim, med inriktning mot vertikalen Food & Beverage.

– Det finns en bra match mellan verksamheterna och vi kompletterar varandra väldigt bra. Den industriella logiken i samgåendet är enligt alla parter väldigt tydlig. Tillsammans blir vi starkare, säger Omegapoint Malmös vd Fredrik Lundbeck i en kommentar.

– Vi ser stora möjligheter att inom Omegapoint utveckla vårt erbjudande och tillsammans med Commerce Solutions så kommer vi bli mycket starkare vilket ger oss större möjligheter framgent att ta ett större ansvar mot både befintliga och nya kunder, säger Diamirs vice vd Pontus Börrsen.