Enligt en ny rapport från Uptime Institute är personalbrist det största problemet för serverhallarna.

2018 lyfte 38 procent av de svarande fram personalbristen som det största problemet och nu har den siffran stigit till 54 procent.

Samtidigt säger 42 procent av de svarande att de har svårt att behålla sin personal eftersom konkurrenterna rycker i dem.

En eventuell lösning på problemet är att anställa fler kvinnor. I dagsläget är nämligen endast tio procent av de anställda kvinnor och vart femte företag har inga kvinnliga anställda överhuvudtaget.

– Ett växande antal obesatta tjänster i kombination med en låg och stagnerande andel kvinnliga arbetare tyder på att datacenterindustrin behöver anstränga sig för att utnyttja den outnyttjade potentialen hos den kvinnliga arbetsstyrkan, skriver Paul Carton från Uptime Institute i rapporten.