En forskargrupp på Högskolan i Gävle har jämfört 43 vetenskapliga studier som analyserat sambandet mellan distansarbete och produktivitet och konstaterar att en majoritet av undersökningarna visar att produktiviteten ökar vid distansarbete, utan att minska kvaliteten.

– Distansarbete kan vara positivt både för produktivitet och anställdas arbetsprestation, säger Gunnar Bergström, docent i arbetshälsovetenskap, i ett pressmeddelande.

Både studier där arbetsgivare tillfrågats och där anställda tillfrågats visar samma mönster. Dessutom visar studier att anställda som själva får välja om de ska jobba på plats eller på distans upplevde ökad effektivitet samtidigt som arbetsglädjen tycks öka.

– Vi ser att själva möjligheten att kunna välja distansarbete är lika betydelsefull som att faktiskt distansarbeta och av stor vikt för viljan att stanna som anställd, säger Gunnar Bergström och fortsätter:

– Även om distansarbete inte är någon enkel patentlösning, bland annat vad gäller arbetsmiljöarbete och ledarskap, menar vi att rätt använt har det potential att bidra positivt både till produktivitet och anställdas arbetsprestation.