Detta uppgav bolaget i ett uttalande i helgen, rapporterar Reuters. TSMC letar efter unga talanger, i städer över hela Taiwan, med kandidat-, magister-, eller doktorsexamen i elektronik eller mjukvarurelaterade områden.

Beskedet kommer i en period då den globala chippindustrin är inne i en nedgång, med minskande efterfrågan och höga lagernivåer.

Under de senaste månaderna har ett antal chippleverantörer runt om i världen dragit ner på investeringarna. Bland annat har Intel aviserat att de drar ner på lönekostnaderna. Detta som en följd av de kraftiga försäljningsras som drabbat pc-marknaden senaste kvartalen.