Enligt en ny prognos från analysföretaget IDC minskar den globala smartphone-försäljningen med 1,1 procent i år till 1,19 miljarder enheter.

Det här innebär att IDC reviderar ned sina tidigare prognoser då de trodde på 2,8 procents tillväxt under året. Svag efterfrågan och makroekonomiska utmaningar är skälen bakom den vikande försäljningen.

I stället tror IDC nu att marknaden återhämtar sig 2024, då de förväntar sig en tillväxt på 5,9 procent på årsbasis.

– Vi är övertygade om att den globala marknaden kommer tillbaka till tillväxt under 2024 när vi väl tagit oss förbi kortsiktiga utmaningar, eftersom det både finns ett betydande uppdateringsbehov på utvecklade marknader och utrymme att öka penetrationen på tillväxtmarknader, säger Nabila Popal, analytiker på IDC.

Ett par nya tekniker driver försäljningen. Telefoner med stöd för 5g fortsätter växa. De kommer att stå för 62 procent av nyförsäljningen 2023 och fortsätter sedan öka till 83 procent 2027.

Momentum fortsätter också för vikbara telefoner, ett segment som väntas växa med 50 procent till nästan 22 miljoner enheter i år.