Forskare på Osaka Universitet i Japan har lyckats använda artificiell intelligens för att skapa detaljerade bilder av det vi tänker på.

I experimentet fick försöksobjekten se ett antal bilder av diverse föremål och samtidigt registrerades hjärnaktiviteten. Därefter återskapades bilderna med hjälp av Stable Diffusion, en av de mest populära ai-modellerna för att generera bilder.

Till skillnad från liknande experiment tidigare behövdes bilderna den här gången inte finjusteras i efterhand, rapporterar Vice.

Tekniken kan på sikt komma till användning för personer som har svårt att uttrycka sig i tal och skrift, men det lär dröja ett antal år innan den kan implementeras på bred front.