Den nya lanseringen går under namnet Microsoft Dynamics 365 Copilot och ska möjliggöra ”interaktiv, AI-driven assistans över företagsfunktioner”.

Microsoft självt uppger att detta är nästa logiska steg på en automatiseringsresa som företaget är inne i.

I ett blogginlägg skriver Charles Lamanna, som är chef över Microsofts företagsappar och plattformar: ”Enligt vår senaste undersökning om företagstrender vill nästan nio av tio anställda använda AI för minska repetitiva arbetsuppgifter i sina jobb”.

Med Dynamics 365 Copilot ska organisationer kunna förse sina anställda med AI-verktyg som är byggda för försäljning, tjänster, marknadsföring, verksamhet och leveranskedjor.

För att ta ett exempel: I Microsoft Dynamics 365 Sales och Viva Sales ska säljare ”dramatiskt” kunna reducera tiden de lägger på administrativa uppgifter. Till exempel ska AI hjälpa till med att skriva e-postsvar till kunder och till och med kunna skapa en e-postsammanfattning av ett Teams-möte i Outlook. Sedan finns liknande funktioner för marknadsföring, kundvård, leveranskedjor och så vidare.

Lamanna skriver att samtidigt som kundvårdssystem och affärssystem länge varit verksamhetskritiska källor för kund- och affärsdata så har de i många fall krävt manuella processer i form av datainmatning, innehållsgenerering och anteckningar.

Dynamics 365 Copilot ska använda ”de senaste framstegen inom generativ AI för att automatisera dessa tråkiga uppgifter och låsa upp den fulla kreativiteten i personalstyrkan”.

I botten finns tekniken från Chat GPT-ägaren OpenAI, som Microsoft investerat stort i och de nya funktionerna är byggda i tjänsten Azure OpenAI, skriver tekniksajten Techcrunch.