Statsanställda runtom i världen får inte längre använda Tiktok eftersom det finns misstankar om att den kinesiskägda sociala medieappen kan användas för den kinesiska statens syften.

För att möta kritiken lanserar nu Tiktok ett dataskyddsprogram i Europa. Programmet går under namnet Project Clover och innebär att alla användardata ska lagras på servrar i Irland och Norge och att alla dataöverföringar ut ur Europa ska granskas av ett utomstående företag, rapporterar The Guardian. Vilket företag det rör sig om är dock inte klart.

Kostnaden för de europeiska servrarna ska ligga på runt 1,2 miljarder euro.

Totalt finns 150 miljoner av appens över en miljard användare i Europa och deras uppgifter ska också pseudonymiseras så att en person inte kan identifieras utan ytterligare information enligt Tiktok.

Företaget har tidigare lanserat ett liknande förslag i USA, Project Texas, där information från de amerikanska användarna ska lagras på servrar som drivs av Oracle som också ska övervaka deras källkod och algoritmer.

Men förslaget tycks inte ha lugnat ner de amerikanska myndigheterna där ett nytt lagförslag för att förbjuda teknik som hotar nationell säkerhet just lagts fram. Det ses som ett stort steg närmare ett förbud mot Tiktok i USA.