Teknik för zero trust, eller nolltillit, bygger på en princip om att inte lita på något som inte är identifierat eller autentiserat vid varje interaktion. All åtkomst till en organisations it-system ska därmed kräva identifiering och autentisering inte bara vid inloggning under hela sessioner.

Fram tills alldeles nyligen handlade diskussionen om zero trust om vad det är för något och varför det är viktigt. Men det senaste året har en förändring skett – och nu pratar europeiska företag mer om hur de ska börja använda tekniken. Detta konstaterar analysföretaget Forrester i en ny rapport.

”Europeiska organisationer ser ett stort värde i att börja använda zero trust och har vidtagit åtgärder för att prioritera implementering”, skriver de i rapporten som går under namnet Zero trust comes into mainstream in Europe”.

De konstaterar där att tekniken gått ”från buzzword till mainstream” i Europa.

I en undersökning som gjordes för ett par år sedan, 2020, ansåg 22 procent av säkerhetsbeslutsfattarna att en zero trust-implementering var en viktig prioritet. 2022 uppgav över 66 procent i samma grupp att de hade börjat arbeta fram en strategi för zero trust.

Särskilt tydlig är förändringen inom offentlig sektor, enligt Forrester. Detta är också den sektor som prioriterar tekniken högst.

Geografiskt är det tyska organisationer som har zero trust högst på agendan.

Organisationer som nu prioriterar zero trust tenderar att i högre grad ha utsatts för intrång under den senaste tiden. Sambandet blir ännu tydligare om intrånget inneburit att personliga data äventyrats.

Säkerhetschefer i Europa ser zero trust som ett verktyg för att hantera ett föränderligt hotlandskap, skriver Forrester vidare i rapporten.