Microsoft skriver nu att företagets sökmotor Bing har över 100 miljoner dagliga användare. Något som dels beror på de nya användare som tillströmmat i samband med att förhandsversionen av Bings chattrobot gjorts tillgänglig.

”Detta är en överraskande siffra, och samtidigt är vi fullt medvetna om att vi fortsätter vara en liten spelare med några enstaka procent av marknaden”, skriver Bings marknadschef Yusuf Mehdi.

Enligt Microsoft själva ska en tredjedel av de som använder den nya chattroboten också vara helt nya Bing-användare.

”Vi ser nya Bings tilltal som en bekräftelse på vår syn att det är dags att återuppfinna sök-funktionen och det unika värde som uppstår när sök kombineras med svar och chatt och skapar en gemensam upplevelse”, skriver Yusuf Mehdi.