Region Kronoberg har valt att satsa på det svenska kommunikationsbolaget Compodium, och dess videomötestjänst Vidicue. Avtalet med regionen är tecknat genom Compodiums partner Atea.

Compodium betonar att all kommunikation via bolagets tjänster är krypterad och att all lagring och infrastruktur är placerad i Sverige, detta för att säkerställa att lagar som GDPR och offentlighets- och sekretesslagen efterföljs.

– I Region Kronoberg har vi en verksamhetsfokuserad it-försörjning där it-lösningarna ska skapa förutsättningar och aktivt möjliggöra och stödja organisationens verksamhetsutveckling. Vidicue ger oss möjlighet att samverka digitalt med flera olika aktörer. Ett användningsområde är de olika planeringsmöten som genomförs i samband med att patientens vårdinsats förflyttas mellan vårdgivare, säger Karl Langner, it-chef på Region Kronoberg i ett pressmeddelande och utvecklar vidare varför man valde som man gjorde:

– Möjligheten till ett säkert digitalt möte där patienten, dess närstående och flera professioner och vårdgivare kan delta digitalt innebär en förenklad möjlighet att hitta tid när alla som behöver delta också kan närvara. Med Vidicue skapar vi önskat värde i vår organisation samtidigt som det även tillgodoser våra krav på en robust, säker och kostnadseffektiv it-leverans.

För Compodium är det en stor och viktig affär, och bolagets cco Johan Bengtsson ser fram emot att komma igång.

– Vi vill möjliggöra säker kommunikation för samtliga medarbetare inom regionen, oavsett vad man jobbar med. För Region Kronoberg rör det sig om uppemot 7 000 medarbetare som får möjligheten att kommunicera på ett smidigt och samtidigt säkert sätt, säger han i en kommentar.