Efter sanktionerna mot Ryssland har Europeiska centralbanken, ECB, uppmanat bankerna att vara extra uppmärksamma på cyberattacker. Och ECB:a tillsynschef Andrea Enria säger till en litauisk tidning att attackerna också ökat kraftigt, rapporterar Reuters.

– Vi kan inte hänföra detta till någon specifik källa, men det är ett faktum att antalet av dessa attacker har ökat sedan kriget började, säger han.

För att möta hotet planerar ECB därför att lansera ett tematiskt stresstest för euroområdets största banker nästa år. Testet ska visa hur bra bankerna klarar att reagera på och återhämta sig från en framgångsrik cyberattack. Resultatet ska vara klart i mitten av nästa år.