CGI är ett av många bolag som är på väg att lämna Kista. I samband med att bolaget flyttade dit 2013 fanns det en hel del frustration över att flytta från den sydöstra till nordvästra delen av Stockholmsområdet. Det gällde inte minst de som bodde i Nacka, där det tidigare kontoret låg.

Men inför den nya flytten har man lärt av det misstaget, och samtidigt strävar man efter att anpassa sig mycket utifrån det nya arbetsliv som vuxit fram under och efter pandemin. Av CGI:s drygt 3 500 svenska anställda finns ungefär 1 500 i Stockholm, och den uttalade målsättningen är att alla på sikt ska ha nära till jobbet.

Huvudkontoret kommer flytta först i november, men för CGI:s Stockholmsenhet, som utgörs av cirka 500 anställda, stängs det nuvarande kontoret på Vasagatan, som togs över i och med köpet av Acando, den 17 mars. Och den 3 april öppnar den verksamhetens nya kontor på Frantzéngatan på Kungsholmen. Det nya huvudkontoret, dit flytten alltså går i november, kommer att ligga på gränsen mellan Solna och Sundbyberg, i området som heter Solna Business Park.

– Vi kommer ha ett leveransbaserat kontor i Solna, och ett mer konsultbaserat vid Hornsbergs Strand, säger Örjan Kåhre, chef för Operations på CGI Stockholm Central, som också är den som ansvarar för flyttprojektet.

Flera satellitkontor 

Kontoret på Kungsholmen kommer ha ungefär 100 platser och främst vara för till för Stockholmsverksamheten, som har ungefär 500 anställda, och kontoret i Solna ska också anpassas efter CGI:s behov.

– Det huset är helt nyutblåst. Det är väldigt kul att få börja från början och utforma vårt eget kontor.

Men de två kontoren kommer inte vara de enda platser i stan som ska husera CGI-medarbetare. Det kommer också finnas ett antal satellitkontor på olika platser.

– Behöver man komma in så kan man välja det istället, eller om man sitter hemma men kanske behöver tillgång till lite bättre skärmar till exempel, säger Örjan Kåhre och berättar att de kontoren drivs i fastighetsägarens regi.

– Det här är inte våra kontor utan gemensamma lokaler som Fabege har. Vi tittade först på att ha ett liknande koncept själva, redan innan vi såg att Fabege hade det.

Initialt kommer det finnas ett kontor att tillgå i sydöst, i Hammarby Sjöstad, och den andra hubben som finns nu ligger i Arenastaden, vilket inte är så långt från det blivande huvudkontoret. Dessutom finns ett mindre kontor i city, på Gamla Brogatan, att tillgå.

– Det är perfekt om man vill ha möte med kund till exempel. Det ska byggas en hubb söder om stan också, där pratas det om Huddinge. Fabege har planer på att utöka konceptet så vi kommer nog få fler längre fram. Jag kan tänka mig att det kommer ett kontor norr om stan också

Hur stora kontor är det?

– Mellan 75 och 100 personer kan man få in, men de ska kunna rymma fler bolag än CGI också. Och det på Gamla Brogatan är lite mindre.

Växla mellan kontor och hemarbete

Att man gör det här nu är framför allt ett sätt att anpassa sig för det nya arbetsliv som vuxit fram efter pandemin. Örjan Kåhre säger att det inte finns några uttalade regler för antalet dagar man ska vara på kontoret, men CGI:s strävan är att folk ska komma in.

– Vi vill att folk ska vara på kontoret, men förstår att folk vill jobba efter en hybrid modell också. Vi hade börjat titta på hybridarbete redan innan pandemin, och sedan gick det väldigt mycket snabbare än väntat.

Tanken är att man ska kunna boka ett skrivbord på de olika hubbkontoren via en app, och samtidigt får ma även en digital nyckel i appen för att inpassering. Varje kontorsplats, på samtliga CGI-kontor, kommer också utöver skärm och annan utrustning även vara utrustad med brusreducerande lurar, för att underlätta för att hybridarbetet ska flyta på.

– Numera är man nästan inte i något möte där inte någon är på distans. Det är lite som när man gick från kontorsrum till kontorslandskap. Det blev lite annorlunda för många då också, men man kommer vänja sig, konstaterar Örjan Kåhre.

Med ett långt förflutet på CGI var han själv med om flytten från Kista till Nacka 2013. Men eftersom han själv bor norr om stan hörde han inte till de största kritikerna mot flytten, där man lämnade ett kontor med utsikt över inloppet till Stockholm mot ett med utsikt över en grå parkering och E4:n.

– Jag var väl den enda som var positiv. De lokalerna var helt fantastiska när man väl kom dit, men för mig blev det närmare.

Men alla var inte lika nöjda, finns det lite learning by doing nu när ni ska flytta igen?

– Den tanken fanns där. Det är många som bor på olika ställen. Stockholm är stort.