I snitt ägnar personer i ledande ställning 3,6 timmar åt onödiga möten medan de stjäl 2,8 timmar i veckan från övriga arbetstagare inom kunskapsbaserade yrken.

Det är också 30 procent mer sannolikt att chefer missar deadlines än övriga medarbetare på grund av för många videosamtal eller möten. Det framgår av Anatomy of Work globala index från Asana.

Mötena är inte bara fler utan tar också längre tid enligt undersökningen. Särskilt gäller det videosamtalen där medarbetarna uppger att de tar 32 procent mer tid medan 22 procent säger att ljudsamtalen tar längre tid.

I snitt upppger de tillfrågade att 58 procent av deras arbetsdag ägnas åt att ”arbeta med arbetet” medan kvalificerat arbete utgör 33 procent av dagen och strategiskt arbete bara 9 procent.

Samtidigt är samarbete i sig en framgångsfaktor – men det gäller att hitta en effektiv strategi. Företag som prioriterar samarbete har större sannolikhet att uppleva tillväxt och se ökade produktivitetsnivåer.

I organisationer med effektiva samarbetsstrategier rapporterar 55 procent av de anställda i att de haft tillväxt under de senaste tre åren – nästan dubbelt så många som i organisationer med ett svagt samarbete där bara 28 procent uppger det.

92 procent av de anställda i det som i undersökningen definieras som samarbetsorganisationer uppger också att deras arbete har ett värde. I företag med svaga samarbetsrutiner är den siffran bara 50 procent.

79 procent i samarbetsorganisationer uppger att de känner sig väl förberedda för att svara jämfört med 20 procent i organisationer som är sämre på samarbete och 87 procent i samarbetsorganisationerna säger att deras organisation kan uppfylla kundernas förväntningar mot 37 procent i de med svagt samarbete.