Dataverktyget Curl eller Client URL fyller nu 25 år. Det är ett program för överföring av filer mellan datorer med användning av olika protokoll. Det utvecklades under 1997 i fri och öppen källkod av svensken Daniel Stenberg.

Ursprunget till verktyget ska varit att Daniel Stenberg ville att IRC-användare snabbt skulle kunna hämta växelkurser medan de fortfarande var kvar i chattfönstret. I dag fungerar Curl ihop med nära på varenda internetprotokoll, certifikat och kryptering. Det är dominerande i världen, med flera miljarder användare, direkt eller indirekt via program som använder biblioteket.

För att fira det hela planerar att Daniel Stenberg att hålla i en födelsedagsfest via Zoom den 20 mars.

Kodsnack: Öppna källkods-ärr med Mattias Karlsson, Svante Richter och Daniel Stenberg