Ransomwaregänget Medusa drog igång sin aktivitet redan i juni 2021 men under 2023 har gruppen märkbart ökat sitt tempo, rapporterar Bleeping Computer.

Gänget har i dagsläget gått på flera organisationer runt om i världen och krypterat deras system för att sedan kräva dem på lösensummor på flera miljoner kronor för att de antingen ska ”få tillbaka sin data” eller för att datan inte ska läckas online.

Det finns än så länge ingen känd sårbarhet i Medusa som kan användas för få tillbaka drabbade filer kostnadsfritt. Just nu verkar Medusa bara angripit Windows-enheter. Det finns inga kända exempel på att Linux-enheter krypterats.

Märk väl att Medusa inte ska blandas ihop med skadeprogrammet Medusalocker som varit aktivt sedan 2019.