AI har fått sitt stora publika genombrott med Chat GPT och nu undersöker vart och vartannat företag hur de ska kunna dra nytta av tekniken.

Senaste nytt är att den amerikanska biltillverkaren General Motors arbetar på att ta fram en AI-assistent som på sikt kan komma att hamna i framtida modeller av Chevrolet, Cadillac och Buick.

AI-assistenten ska till exempel kunna hjälpa till med att förklara hur man byter ut ett punkterat däck eller rekommendera ett besök hos bilverkstaden, rapporterar Semafor.

En av utmaningarna är att det visat sig att förare lätt blir distraherade av röstassistenter, något som ökar risken för olyckor. Därför behöver General Motors hitta en lösning som inte påverkar vår uppmärksamhet negativt.