Microsoft säger upp alla anställda i ett team som hade till uppgift att utbilda anställda i hur de kan skapa AI-verktyg på ett ansvarsfullt sätt. Det rapporterar Platformer.

Nedskärningen är en del av den senaste tidens våg av uppsägningar som påverkat 10 000 anställda inom hela Microsoft.

Samtidigt investerar Microsoft stort i sitt partnerskap med Open AI, företaget bakom Chat GPT, och förnyar sökmotorn Bing och webbläsaren Edge.

Microsoft har fortfarande kvar en enhet, Office of responsible AI, som fastställer regler för ansvarsfull AI. Men flera anställda säger till Platformer att teamet Ethics & Society ansvarar för att se till att Microsofts principer för ansvarsfull AI faktiskt påverkar i utformningen av de produkter som skapas. Teamet hade nyligen arbetat med att identifiera risker som Microsofts integrering av Open AI:s teknik medför.

”Under de senaste sex åren har vi ökat antalet personer i våra produktteam och inom Office of Responsible AI som, tillsammans med alla oss på Microsoft, är ansvariga för att se till att vi omsätter våra AI-principer i praktiken. Vi uppskattar det banbrytande arbete som Ethics & Society gjorde för att hjälpa oss på vår pågående resa mot ansvarsfull AI”, skriver Microsoft i en kommentar.