Säkerhetsforskare vid Guardia Labs varnar nu för ett fejkat Chat GPT-tillägg, Quick access to Chat GPT, till Chrome som utlovar snabb tillgång till Chat GPT men som i själva verket kapar offrets Facebook-konto.

Hotaktörerna bakom det hela använder därefter kapningen för få administratörsbehörigheter till Facebook-kontot som de sedan använder för att sprida betalannonser.

Tillägget ska ha spridits med en hastighet av tusentals nya installationer per dag under drygt en vecka. Som en följd av Guardias rapportering har det skadliga tillägget nu tagits bort från Chrome Web Store.

Läs också: Vad tar ni för AI:n där i fönstret? Snart ska Bing Chat svara med reklamlänkar