Framfarten för Chat GPT och Microsofts storsatsning på Bing har gett en ny hajp för AI. Framför allt har den stora spridningen gjort att AI testats av betydligt fler och det gör också att AI involveras i vardagen på ett helt nytt sätt.

Hos konsultbolagen har det länge funnits en hajp kring AI, även om den kanske alltid varit lika stor hos de köpande företagen. Frågan är om de nya tjänster som lanserats blir tungan på vågen som gör att AI-boomen verkligen tar fart på allvar. Det är naturligtvis för tidigt att säga, men att det har lett till ett ökat intresse råder det ingen tvekan om.

– Jag tror definitivt att Chat GPT har gjort en skillnad. Det har gett ett mer vardagligt användande. När kundernas barn också har testat det och pratar om det inser man att det har blivit mycket mer allmänt. Det här kommer hjälpa, det blir ett AI-moment, säger Arash Afsarian, chef för data och analytics på Capgemini Invent.

Redo för nästa steg

På Capgemini Invent har man också sett att det är betydligt lättare att prata AI med kunderna nu.

– Det har gått från en push- till en pulleffekt. Nu är det inte lika mycket att man behöver förklara vad det är, utan det finns mer förståelse, där de flesta är mer på det klara med vad AI innebär, och det gör också att man har haft en möjlighet att fundera lite mer på det, säger Arash Afsarian och konstaterar att intresset skiljer sig en del mellan olika kunder.

– Vi har en del kunder som kommit lite längre, och en del stora företag vi jobbar med har börjat experimentera lite och testat lite integrerad automation tidigare. Nu är man redo för nästa steg.

Vad är den vanligaste frågan ni får?

– Mycket handlar om forecasting-delar, där kunderna vill kunna förutspå hur mycket de kommer sälja. Eller att de gör en kundmodellering, för att kunna se varför kunder vill lämna eller vilka kunder som ligger i farozonen att göra det. Överlag vill man få en bättre bild av hur det ser ut framöver. Särskilt i dessa tider vill man gärna ha lite nya infallsvinklar.

Större nyfikenhet

På konsultbolaget B3:s specialistbolag Indes, där AI är en viktig beståndsdel, har man också sett en tydlig Chat GPT-effekt hos kunderna.

– Ja, vi ser en jättemycket större nyfikenhet. Vi startade det här bolaget för tre år sedan, och har sett att kunderna har gått från proof of concept till att ha mer operationella tjänster, där man ser mer och mer möjligheter i att automatisera, göra prognoser och optimera processer med hjälp av AI, säger Christian Lauritzen, partner på B3 Indes och lyfter vad som är den tydligaste förändringen efter att Chat GPT släppts.

– Den stora skillnaden är att nu kommer förfrågningar från högsta ledningen hos våra kunder och inte bara från analytics-chefen. De vill att vi ska komma dit och prata med dem och berätta vad som händer och hur det kan påverka. Där har det blivit ett jätteintresse. Kunderna vill lära sig och då är det den högsta ledningen som vill lära sig.

Inga stora mängder uppdrag

Jon Persson, vd på Cygni, säger också att det finns ett ökat intresse, och att det överlag blir mer och mer AI på marknaden. Än så länge ligger det största fokuset på att lyfta ämnet hos kunderna, men förutsättningarna blir hela tiden bättre.

– Det har börjat komma ut många från KTH och Chalmers, som har gått AI- eller ML-utbildning och de har ofta en bild av att det ska finnas mängder med uppdrag. Men det gör det inte. Det kommer in på en del ställen. Man kan bygga in det i en chattbott eller i telekomsystem, säger han och konstaterar att det finns mer att göra innan marknaden tagit fart på allvar.

– Det är ingen boom för konsulter. Det ligger inte 100 förfrågningar efter AI-experter där. Men det kommer ut många som pluggat det och som konsult kan man ofta komma med förslag till kunden och då kan man föreslå det. Microsoft bygger dessutom in mer och mer av det i operativsystemet så det kommer hända massa grejer framåt.

Och han konstaterar att det inte bara är kunderna som har börjat titta mer på AI-användning. Det gäller även internt på Cygni.

– Det går att få en hel del hjälp från AI i sin kodning, där en AI kan säga ifrån eller komma med förslag på förbättringar, så det kommer in som en naturlig del för programmerarna också.