Amerikanen William Cross har forskat i stress och programmering och funnit ett enkelt samband: ju mer stress en programmerare lever under, desto sämre blir kvaliteten i koden.

Vad gör it så stressande?
– Det finns flera skäl. Ett är att vi arbetar med utrustning som sällan gör fel. Det är stressande därför att om något går fel, ligger ofta orsaken
hos oss.

– Vi har också en vilja att göra andra till lags, vilket gör att it-folk gärna arbetar övertid och tar saker och ting mer på allvar än många andra grupper.

Finns det jobb som är mer stressande än andra?
– Ja, det finns jobb som är mer stressande. Mycket handlar om hur en viss person reagerar på jobbet. Men det finns yrken inom exempelvis support som kan tänkas vara mer stressande än om man jobbar med planering och drift. Men stressen är också av olika karaktär.

Attraherar it personer som gillar mer stressiga jobb?
– Ja, det tror jag. Ofta handlar det om människor som vill ha beröm, men även sådana som inte har så stora sociala behov, eller ”typ A”-personligheter.

– Många vill inte gärna interagera med andra. Vissa umgås hellre med maskiner än människor. När chefen skickar ett e-postmeddelande kan det vara dennes sätt att undvika att prata med dig.

Hur känner man igen den som är stressad?
– Ofta är man mindre känslomässigt stabil och reagerar starkt på småsaker. En förändring av en plan kan skapa en kris om någon är stressad. Stressade tenderar att göra fler misstag, men det är ingen bra indikator eftersom folk kan göra misstag av andra skäl. Men folk som är stressade är mindre fokuserade på jobbet.

– Generellt gäller att ju mer stressad en person är, desto är lägre är kvaliteten på vad den producerar. Korrelationen mellan stress och kvalitet är ofta 15 procent. Relationen är inverterad – mer stress ger sämre kvalitet.

Vad kan it-chefen gör för att undvika detta?
– Vara känslig inför de anställdas situation. Gå runt och tala med folk. Ofta är stressen inte jobbrelaterad. Som chef kan man inte trolla bort personliga problem, men den som är vänligt inställd och medkännande kan hjälpa lite. Generellt gäller att ungefär 40 procent av stressen är jobbrelaterad och 60 procent är en följd av personliga faktorer. Vad man kan göra är att undvika onödigt höga krav, ha klarare tidsgränser och mål. Låta de anställda delta, diktera inte bara. Ett effektivt sätt att minska stress är att göra medarbetarna delaktiga.

Vilka risker finns med stressen?
– En person som har hög stressnivå löper 80 procents risk att få en allvarlig sjukdom eller åkomma inom två år. Risken att bli kortvarigt sjukskriven är ännu högre. Den som mår dåligt riskerar att öka stressnivån, vilket gör att personen i fråga mår för dåligt för att utföra sitt jobb.

Vad kan de anställda göra för att minska stressen?
– Enkla saker. Träna – vilket inte nödvändigtvis betyder att springa maraton. Promenera, cykla eller gå ut med hunden. Andra saker är att slappna av, ägna sig åt meditation, lära sig andningsövningar, eller att utöva sin religion. Allt detta är effektiva stresshanterare.