Den frivilliga it-armen i Ukraina har genomfört ett antal cyberattacker, exempelvis lyckades den stänga av ryska statliga mediers sajter under den ryske presidenten Vladimir Putins senaste årliga tal om nationens tillstånd.

Och nu arbetar den ukrainska regeringen på en ny lag som ska införliva it-armen i de väpnade styrkorna, rapporterar Newsweek. Redan i dag har flera västländer byggt upp sådana cyberstyrkor inom sina försvar eller har militära förband med cyberkapacitet.

Genom att införliva it-armén i sitt försvar skulle den också komma ut ur den juridiska gråzon där den agerar i dag. Internationella rödakorskommittén har uttryckt oro för att civila frivillga rekryteras för att delta i militära cyberoperationer i väpnade konflikter på senare tid.

It-armén, som inte bara består av ukrainare utan även har rekryterat frivilliga i andra länder som deltar genom sina mobiler eller datorer, också fått kritik för att ha attackerat civila mål i Ryssland, bland annat sjukhus.

Den nya lagen verkar syfta till att de löst organiserade frivilliga i praktiken ersätts av en mer formell styrka där kärnan utgörs av personer som gjort värnplikten och identifierats som tekniskt skickliga och som också ska få särskild utbildning.

Förändringen godtas också av de hacktivister som är engagerade i dag. I ett svar till Newsweek skriver gruppen att de litar helt och hållet på arbetsgruppen och välkomnar det ögonblick då den kommer att sluta vara en gråzon och att de tror att integreringen av it-armén i cyberreserven kommer att bidra till att bygga upp ett effektivare försvar mot cyberhot.