Nyligen lanserade Anthropic en lovande utmanare till Chat GPT med namnet Claude, detta efter en längre tids betatestande.

Den nya chattbotten sägs vara lätt att konversera med och utvecklarna har gjort sitt bästa för att Claude inte ska ägna sig åt olämpligt beteende, något som varit ett stort problem med andra chattbottar.

Nu står det klart att Claude även kan användas för att analysera innehållet i böcker och andra dokument.

Claude kan jämföra texter som innehåller upp till 75 000 ord, vilket kan jämföras med 25 000 ord för Chat GPT Plus.

I ett experiment fick Claude i uppdrag att hitta en utbytt mening i The Great Gatsby och efter 22 sekunder hade chattbotten analyserat de två versionerna av boken och hittat meningen i fråga.

Enligt Ars Technica kan Claude därmed vara till stor nytta för anställda som snabbt och enkelt vill hitta relevant information i dokumentsamlingen.