Den tekniska utvecklingen och det agila arbetssättet har gått mot att successivt göra cyklerna i produktutveckling kortare och kortare. Och när nu AI kommer in i bilden i form av verktyg som Chat GPT så accentueras den utvecklingen ytterligare enligt Christian Landgren, vd på konsultföretaget Iteam.

– När man arbetar med användarnära agil utveckling så är det bättre ju snabbare produkterna kan hamna i användarnas händer och med bättre feedback kan cyklerna kortas – och allt det blir ännu bättre med AI, säger han.

Och med GPT4 som utvidgats till att förutom text och språkkunskap också vara visuell så börjar gränsen mellan de olika delarna i produkten suddas ut.

– UX, frontend och backend – alla delar vävs ihop. Och det kommer också att påverka utvecklingsmetodiken.

Otroligt snabb

Johan Normén som är konsult inom devops och agilt på det egna bolaget Unsquared ser också just snabbheten som den stora fördelen. Särskilt om man använder den betalversion som finns.

Johan Normén
Johan Normén.

– Den är så otroligt snabb – snabbare än hjärnan tänker. Från en utvecklares perspektiv, så är det ju så att man går in på Google och söker när man behöver lösa ett problem. Men att gå igenom träffar, gå in på länkar och läsa kommentarer på Stack Overflow exempelvis – tar ju mycket mer tid, säger han.

Att korta ner feedbackloopen genom att man snabbt får svar och kan komma vidare gör det till ett otroligt bra verktyg tycker han. Det drar upp farten rejält i det agila arbetet som i sig är utformat för att vara snabbfotat.

Hjälp för feedback

Det kan också vara till hjälp för att ge rätt feedback.

– Vi ser lite för ofta bara ”an error occured” som felmeddelande tyvärr. Så om man som utvecklare är nyfiken på att få feedback på en idé så går det otroligt snabbt att fråga Chat GPT och få ett ganska utförligt och bra svar med rekommendationer hur man bör göra i stället för att beskriva det som gått snett. Det nya ”googla” är nu: har du frågat Chat GPT?

En annan bra funktion som Johan Normén lyfter fram är att använda sig av Chat GPT:s förmåga att skriva. Man kan be den skriva en text om ett problem och också definierar hur – exempelvis enkelt, så att ett barn förstår, eller akademiskt.

Johan Normén skulle också vilja använda Chat GPT för uppgifter som den idag inte riktigt är designad för, som exempelvis kodgranskning. Man kan låta Chat GPT göra det men den säger själv att den inte är gjord för det.

– Jag vet inte om det kanske redan kommit ett AI-verktyg för just det men det kommer att komma. Att just automatisera code review så att man slipper sitta och läsa repeterande kod är verkligen en klassisk sak att lösa, säger han.

Stötta juniorutvecklare

Christian Landgren ser också en potential i att AI kan stötta juniora medarbetare.

Han berättar om hur han bett Chat GPT att beskriva ett projekt där det ingick en app och api och bad den skriva en bedömning av hur filstrukturen borde se ut.

– Ett avancerat seniorarbete som jag fick hjälp att strukturera. Så det handlar inte bara om att den kan lära sig syntaxfel utan att man kan få hjälp att resonera kring arkitekturen och det kan vara ett bra stöd för juniorutvecklare – det kan bli en superkraft som hjälper dem att ta sig vidare och göra på rätt sätt.

Men det gäller att också ha koll på svaren framhåller Johan Normén

– Jag frågade en ganska avancerad fråga kring ett kubernetesskript och det jag fick till svar skulle i och för sig ha fungerat men inte ha löst mitt problem – och hade jag inte haft erfarenhet hade jag kanske inte sett det. På så sätt kan det bli fel.

Ställa rätt frågor

Man måste helt enkelt veta lite hur man ställer frågor för att förstå svaret – det går inte bara att kopiera det och klistra in det även om det ser rätt ut.

– Där kan det vara lite svårt för juniora och nyexade personer som inte i början har så stort tekniskt ordförråd och erfarenhet, säger han.

Samtidigt ger övning färdighet och både Johan Normén och Christian Landgren pekar på att det är som att söka på Google – man lär sig hur det fungerar och hur man ska göra för att få rätt träffar.

Tänk när du testar

Genom att leka och labba med Chat GPT och andra liknande verktyg som kommer ut nu så kan man förstå potentialen och användningsområdena bättre. Och just nu är de flesta just där – i utforskningsfasen. Men det gäller att komma ihåg att det trots sker en överföring av data så det gäller att inte testa att lägga in vad som helst.

– Ja, det är något man definitivt måste ha i bakhuvudet. Jag hörde om ett företag som plötsligt sett hur deras interna dokument i fanns med i resultaten för Chat GPT. Då var det någon på företaget som testade som hade klistrat in affärsplaner. Så man bör begränsa sig i sin användning och inte lägga in känsliga dokument, säger Christian Landgren.

Han tycker också att det är viktigt att Sverige och EU ser till att vi ska kunna hantera språkmodeller utan att data behöver skickas iväg utanför Europa.

Christian Landgren
Christian Landgren.

– Jag tror att vi kommer se en stark pushback för rena amerikanska molntjänster inom det här området för vi måste se till att bygga egen kapacitet, säger han.

– Det sker mycket inom det området också. Jag har testat den svenska varianten GPT-SW3. Den är inte lika finjusterad som de andra GPT-produkterna ännu men jag tror vi får väldigt mycket nytta av det.

Skapar nya roller

Så vad kommer då att hända framöver med hur vi arbetar?

Att förstå hur den generativa AI som kommer nu kommer att påverka framåt är nästan omöjligt förutom att det kommer att ändra väldigt mycket enligt Johan Normén.

– Det går så fort så det är svårt att säga hur. På sikt tror jag att det kommer att krympa de agila teamen men också skapa nya roller även om det är svårt att se vad det kan vara redan nu, säger han.

– På företag skulle man exempelvis kunna förenkla första linjens support väldigt mycket, genom skapa smartare chattbotar än de vi har i dag och likaså skapa en GPT- tjänst kring fel som kan uppstå och få snabbare svar på idéer kring eventuella orsaker genom insamling av väldokumenterade incidentrapporter.

Tar över arbetsuppgifter

Och Christian Landgren tror att repetitiva arbetsuppgifter kommer att tas över av AI.

– Det är en naturlig reaktion att människor blir oroliga. Men det är svårt att motivera att AI inte skulle ta över den typen av uppgifter som är lätt för den att sköta. Och vi behöver allt stöd vi kan få med de stora utmaningar som samhället står inför – klimatkris och åldrande befolkning – vi behöver bli mer produktiva.

Att AI helt skulle ersätta människor tror han dock inte – snarare att människor som använder sig av AI ersätter dem som inte använder sig av AI. Därför är det ett gyllene tillfälle att börja leka och testa de verktyg som finns ute.

– Man kan utbilda sig själv genom att laborera och se vad potentialen är. Och AI-verktyg som Chat GPT är inkluderande – det behövs inte en utvecklare för att förstå vad man kan göra med det, säger han.

Läs också: Cyberexperterna: Här är de största riskerna med ChatGPT
Chat GPT skapar AI-boost bland företagen – ”förfrågningar från högsta ledningen”