Att blicka framåt i osäkra tider är inte lätt. Trots att lågkonjunkturen nu verkar vara här på allvar har det hittills varit svårt att se någon större avmattning i it-branschen. Digitaliseringen fortgår snarare för fullt på de flesta håll. Men läget gör det också svårt att förutse den närmaste framtiden, och att oroskänslan finns där i bakgrunden syns tydligt i den senaste arbetsmarknadsbarometern, som Experis nyligen släppt för årets andra kvartal.

Från att tidigare ha varit en av de mest optimistiska branscherna har nu arbetsgivarna i it-branschen svängt drastiskt. Nu förväntar sig de tillfrågade it-bolagen en avtagande rekryteringstakt, och sysselsättningsprognosen för de kommande tre månaderna ligger på låga +4.

Det är 33 procentenheter lägre om man jämför med starten på året, och på årsbasis är minskningen hela 42 procentenheter. Det gör också att it-branschen plötsligt är den mest negativa branschen, tillsammans med energisektorn. En helt motsatt bild mot hur det såg ut inför det första kvartalet.

– Vi ser lågkonjunkturtecken i flertalet branschprognoser och det gäller nu för it-branschen att noggrant inventera kompetensbehoven och rusta för fortsatta utbildningsinsatser. Vi ser en tydlig avkylningseffekt hos de svenska arbetsgivarna i it- och energibranscherna, där man förväntar sig mycket liten tillväxt under det kommande kvartalet, säger Experis vd Michael Egnell i en kommentar till arbetsmarknadsbarometern.

Tuffare marknad

Redan i januari flaggade konsultmarknadsplatsen Brainville om att det började synas en nedgång i antalet uppdrag i slutet av 2022, och den bilden ser ut att hålla i sig. Uppdragsutbudet för frilansare och konsulter fortsätter vara blygsamt, enligt vd Manuel de Verdier.

– Redan i vår förra halvårsrapport kommenterade vi att läget börjat försämras. Vi kan tyvärr bara bekräfta att den negativa trenden fortsatt. Om vi jämför januari/februari 2023 med samma period 2022 ser vi att det är 19 procent färre uppdrag på marknaden. Tittar vi bara på it och telekom är den siffran 25 procent, säger han och lyfter att det börjar synas även från konsulternas horisont.

– Som konsekvens av det här ser vi en fortsatt ökning av antal ansökningar per uppdrag, och antal frilansare och konsulter som delar ut sig som tillgängliga för uppdrag. Det är en tuffare marknad just nu.

Men att sia om kraftig avmattning för en bransch som rider på en fortsatt stark digitaliseringsvåg är sällan en entydig bild. De flesta konsultbolag man pratar med upplever att efterfrågan fortfarande är god, och det är delvis sant även på arbetsmarknaden.

– Det är sant att företagens rekryteringstakt har minskat, men marknaden för it-kompetens ökar. Det var fantastiska år 2021 och 2022, och trycket är fortfarande lika högt, säger Mathias Linarfve, vd på konsult- och rekryteringsbolaget Wise IT, som tror att det snarare handlar om en liten ändring i hur uppdragen tillsätts.

– Det är framför allt en strukturomvandling, där många söker konsultrollen snarare än en linjeanställning. Vi ser att det är färre som kan tänka sig en anställning och det gör att företag inte lyckas rekrytera som man tänkt sig. Under januari och februari förra året såg vi en stark rekryteringstrend. Nu är förfrågningsläget snarare högt på konsultaffären.

Varför tror du vi ser en sådan förändring?

– Som konsult får du bestämma själv och är du duktig inom ett bestämt område finns det stora möjligheter.

Kompetensbrist och digitalisering

Mathias Linarfve säger att den stora drivkraften till att efterfrågan hålls uppe är dels kompetensbristen dels digitaliseringstakten, särskilt inom vissa områden.

– Cloud- och säkerhetsroller är hetare än någonsin, och när de ska tillsättas väljer företagen ofta konsultformatet. Totalt sett har vi fler förfrågningar än för ett år sedan, men det är en omstrukturering.

Bilden av att efterfrågan fortfarande är god bekräftas som sagt av konsultbolagen.

– Än så länge har vi inte sett att marknaden viker. Det kanske beror på vilka kunder du har, men jag ser ingen avmattning just nu. Vi jobbar med många långsiktiga projekt, och även om vissa kunder börjar lansera sparpaket, har det har inte haft ett stort genomslag på deras långsiktiga teknikinvesteringar ännu. Det var betydligt värre när vi gick in i covid. Då slog det till över en natt, säger Mats Johard, Sverigechef på Cognizant, som snarare ser tecken på det motsatta.

– Om vi tittar på våra regionala kunder upplever vi att det är ganska bra efterfrågan. Det jag sett är att vissa affärer drar ut lite på tiden. Men samtidigt har vi nog mer förfrågningar efter enstaka resurser och mindre projekt än vi har haft på länge.

Fakta

Så här ser de olika branschernas sysselsättningsprognoser ut för det kommande kvartalet:

Hälsa-, sjukvård och Life Science, +18 procent
Telekom- och mediabranscherna, +13 procent
Besöksnäringen samt parti- och detaljhandeln, +12 procent
Bank-, finans- och fastighetsbranscherna, +12 procent
Råvaror, gröna näringar, bygg- och tjänsteföretag, försvarsindustrin, +8 procent
Transport, logistik och fordonsindustrin, +7 procent
It-branschen, +4 procent
Energi- och samhällsservice, +3 procent

Källa: Experis
Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 40 länder. I Sverige har 766 intervjuer genomförts under perioden 2-31 januari 2023.