Intresset för AI har skenat sedan Open AI lanserade Chat GPT före årsskiftet. Och i en intervju med ABC News nyligen sa Sam Altman, Open AI:s vd, att han tror att folk verkligen har roligt med Chat GPT.

Men samtidigt som han tror mycket på AI så är han också ”lite rädd” för den och oroas över hur tekniken kan användas, inte minst när den utvecklas av auktoritära regimer.

– Jag är särskilt orolig för att dessa modeller kan användas för storskalig desinformation. Nu när de börjar skriva datorkod kan de användas för offensiva cyberattacker, säger han.

Sam Altman konstaterade också att tekniken på sikt innebär att människor förlorar sina jobb och att det kan bli problematiskt om skiftet går för fort.

– Jag tror att mänskligheten under ett par generationer har visat att den kan anpassa sig på ett fantastiskt sätt till stora tekniska förändringar. Men om detta sker inom ett ensiffrigt antal år kan vissa av dessa förändringar ... Det är den delen som jag oroar mig mest för."

I stället för att se Chat GPT som en ersättning för något bör man se det mer som ett verktyg, tycker han.

– Människans kreativitet är gränslös och vi hittar nya jobb. Vi hittar nya saker att göra.

Att AI skulle börja styra människor och ta över världen däremot inget han oroar sig över.

– Den väntar på att någon ska ge den en input. Det här är ett verktyg som i hög grad kontrolleras av människan, säger Sam Altman.