Amerikanska Cleveland Clinic, ett icke-vinstdrivande akademiskt sjukhus där klinisk vård kombineras med forskning och utbildning, får nu en kvantdator till sin hjälp – IBM Quantum System One. Det är den första kvantdator som är helt dedikerad till hälso- och sjukvårdsforskning enligt IBM.

Samarbetet med Cleveland Clinic och IBM har som syfte att genom snabb databehandling, AI och kvantberäkningar dra upp takten på biomedicinsk forskning. Det ska i sin tur leda till att forskare ska få fram nya behandlingar och läkemedel snabbare än i dag.

– Kvantberäkning och annan avancerad datorteknik kommer att hjälpa forskare att tackla historiska vetenskapliga flaskhalsar och potentiellt hitta nya behandlingar för patienter med sjukdomar som cancer, Alzheimers och diabetes, säger läkaren Tom Mihaljevic som är vd för Cleveland Clinic, i en kommentar.

Redan finns flera projekt där man hoppas att kvantdatorns beräkningar ska komma till nytta.

Det handlar bland annat om att screena och optimera läkemedel som är avsedda för specifika proteiner, förbättra en kvantförhöjd förutsägelsemodell för kardiovaskulär risk efter icke-hjärtkirurgi och tillämpning av AI för att granska resultat från genomsekvensering och stora läkemedelsdatabaser för att hitta effektiva, existerande läkemedel som kan hjälpa patienter med Alzheimers sjukdom och andra sjukdomar.