Dataåterställningsföretaget Secure Data Recovery har publicerat en analys som konstaterar att gamla hårddiskar generellt tycks vara mer hållbara än moderna.

Secure Data Recovery baserar sin slutsats på en analys av två tusen skadade eller icke fungerande hårddiskar (HDD) med har en lagringskapacitet på mellan 40 GB och 10 TB.

Företaget utgått från den tid som hårddisken var funktionell och sorterat bort hårddiskar som skadats av oväntade händelser som elchocker, skadeprogram och olyckor.

Enligt Secure Data Recovery ska majoriteten av de minst hållbara hårddiskarna från respektive tillverkare vara tillverkade efter 2015. Något som enligt företaget skulle kunna vara en konsekvens att tillverkarna prioriterat prestanda.