Enligt en ny uppsats med titeln GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models som skrivits av forskare från Open AI och University of Pennsylvania kommer 80 procent av alla anställda i USA att påverkas av AI-verktyg som Chat GPT.

Till exempel är det redan nu möjligt att ersätta välbetalda programmerare med hjälp av språkmodeller som GPT-4 och överlag kommer höginkomstjobben att påverkas mer än låginkomstjobben.

Utöver programmerare ligger matematiker, författare, webbdesigners, revisorer, journalister och advokatsekreterare mest risigt till när AI-verktygen tar över på bred front.

Med andra ord lär den senaste tidens massuppsägningar inom teknikbranschen bara vara början på en total omvälvning av arbetsmarknaden.