Google ökar takten i lanseringen av sin Chat GPT-variant Bard. Allmänheten i USA och Storbritannien kan nu skriva upp sig på en väntelista för att få tillgång till chattbotten.

Jack Krawczyk, senior produktchef, säger till Reuters att interna och externa testare har använt Bard för att ”öka sin produktivitet, få nya idéer och verkligen stimulera sin nyfikenhet”.

Vid en demonstration visar han hur programmet producerar hela textblock direkt, vilket skiljer sig från hur Chat GPT skriver ut svar ord för ord. Bard innehåller också en funktion som visar tre olika versioner eller utkast av ett givet svar som användarna kan växla mellan.

Korrektheten är dock fortfarande ett problem. Google lyfte fram ett par misstag under veckans demonstration, till exempel att Bard felaktigt hävdade att ormbunkar kräver starkt, indirekt ljus som svar på en fråga.

– Vi är medvetna om den här teknikens begränsningar och vill därför vara mycket försiktiga i takten vi lanserar den, säger Jack Krawczyk.