AI kommer att förändra hur människor arbetar, lär sig, reser, får sjukvård och kommunicerar med varandra, Det skriver Microsofts grundare Bill Gates i ett blogginlägg där han slår fast att AI-eran nu är här och att hela branscher kommer att omorientera sig kring tekniken och att företag kommer att skilja ut sig beroende på hur väl de utnyttjar den.

Han skriver också att AI-tekniken är lika grundläggande som skapandet av mikroprocessorn, persondatorn, Internet och mobiltelefonen.

Bill Gates berättar att han träffat Open AI-teamet sedan 2016 och att han förra året gett dem en utmaning – att träna AI att klara ett biologiprov på avancerad nivå och valde ut ett där det också finns frågor där det krävs mer kritiskt analyserande svar. Bara några månader senare hade deras AI fått 59 rätt av 60 på provet.

Testet kompletterades med en icke-vetenskaplig fråga om vad den skulle säga till en pappa med ett sjukt barn – ”den skrev ett genomtänkt svar som förmodligen var bättre än vad de flesta av oss i rummet skulle ha gett. Hela upplevelsen var fantastisk. Jag visste att jag just hade sett det viktigaste tekniska framsteget sedan det grafiska användargränssnittet”.

I sitt inlägg skriver Bill Gates om vad han tror att AI kan åstadkomma. Han pekar ut global hälsa och utbildning som två områden som han anser bör vara särskilda fokusområden, inte minst eftersom det är områden med stora behov där det samtidigt inte finns tillräckligt med personal.

Exempelvis pekar han ut hur AI kan bli ett viktigt stöd i fattiga länder där tillgången på läkare är dålig och att AI också kan skynda på den medicinska utvecklingen och få fram fler verksamma läkemedel.

För att möta de risker med AI som finns föreslår han tre grundprinciper. Den första är att försöka balansera den berättigade och förståeliga rädslan för AI med dess möjligheter att förbättra livet för människor – skydda sig mot riskerna och se till att sprida fördelarna til så många som möjligt.

Den andra är att regeringar och filantroper måste se till att AI används för att minska orättvisor – för marknadskrafterna kommer inte automatiskt att producera AI-produkter och AI-tjänster som hjälper de fattigaste utan snarare tvärtom. Världens bästa AI måste fokusera på de största problemen.

”Slutligen bör vi komma ihåg att vi bara är i början av vad AI kan åstadkomma. De begränsningar den har i dag kommer att vara borta innan vi vet ordet av”, skriver Bill Gates.