It-branschen måste minska sina utsläpp med minst 45 procent fram till 2030. Det finns inte längre tid för små steg, enklare åtgärder eller ambitioner utan genomförande. Åtagandet kring 1,5-gradersmålet måste kvarstå eller öka och it-branschen behöver realisera faktiska utsläppsminskningar inom hela värdekedjan.

Vi ser en utveckling där varje tiondels grad räknas för att begränsa negativa effekter på ekosystem, ekonomi och samhälle. Det handlar om klimatansvar, att gå från målsättningar och prat till handling och framsteg, och svenska organisationer måste leda omställningen mot hållbar it.

Klimatansvar handlar i grunden om transparens och att leva upp till åtaganden. Även om fler aktörer inom it-branschen visar engagemang saknas tydliga framsteg och effekter av de mål man satt upp och de samtal som förs. Många it-köpare saknar datan och insikterna som, om de används rätt, kan göra skillnad på riktigt. En större öppenhet ger it-köpare förutsättningarna att använda sitt inflytande där det spelar störst roll, och stärka möjligheten mot en cirkulär övergång.

Hur kan vi arbeta tillsammans mot ett utsläppsfritt samhälle om vi inte vet effekterna av våra handlingar? Hur kan vi se till att de mest ansvarsfulla och framsynta aktörerna också är de mest framgångsrika?

Vi som skriver detta är alla aktiva i initiativet Atea Sustainability Focus (ASF) som drivs av it-företaget Atea i syfte att påskynda omställningen mot mer hållbar it. Tillsammans har vi de senaste sex åren samlat svenska och nordiska it-köpares röster, skapat en plattform för dialog och drivit angelägna frågor mot branschen, inte minst när det kommer till att utöka transparensen i branschens snåriga leveranskedjor samt sätta cirkulär ekonomi högst på agendan.

Det här är en artikel från Computer Sweden Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

ASF bygger på att Sverige och Norden ligger långt fram inom hållbarhet. Svenska företag står väl positionerade både teknologiskt och innovationsmässigt när det handlar om att leda den gröna omställningen och därigenom påverka den globala it-industrin.

Den senaste ASF-rapporten, som publicerades igår, visar att vi snabbt måste gå från ord till handling. Där framgår att svenska och nordiska it-köpare vill ha tillgång till bättre data för att mäta sina klimatavtryck från it. Det handlar i synnerhet om så kallade Scope 3-utsläpp som rör indirekta växthusgasutsläpp, utöver inköpt energi, som sker utanför organisationens gränser. Redovisning av Scope 3 kommer framöver bli obligatoriskt, men än i dag anser många it-köpare att datan är väldigt svår att få tillgång till.

För att ha en rimlig chans att klara 1,5 graders-målet måste både it-köpare och branschen som helhet ta ansvar för hela sin klimatpåverkan. Därför uppmanar vi nu alla verksamheter som köper in och brukar it att följa dessa rekommendationer:

  • Ställ hållbarhetskrav som är i linje med en utsläppsminskning om minst 45 procent mellan 2020–2030 som krävs enligt den senaste forskningen.
  • Belöna it-tillverkare som är ledande inom den gröna omställningen och som kontinuerligt visar faktiska utsläppsminskningar i enlighet med ovan.
  • Fortsätt utkräva ansvar under hela avtalsperioden och utbilda interna intressenter inom hållbarhet och cirkulär användning av it.
  • Synliggör klimatfotavtrycket av den it ni köper in genom att transparent mäta och visa upp Scope 3-utsläpp för att sätta fokus på samtliga utsläpp.

Det är ett långsiktigt arbete men som kräver att de viktigaste åtgärderna accelereras nu, innan det är för sent. Nya it-framsteg banar väg för oändliga möjligheter och vi i Norden har en avgörande roll att spela som förlöpare i den globala kampen mot klimatförändringar. Därför är det extra viktigt att vi agerar nu.

Cristian Brolin, cdo, Södra
Eva Listi, vd L. Eva, f.d. cio Systembolaget
Annika Ramsköld, vice president corporate sustainability, Vattenfall
Josefin Levander, manager it sustainability, Malmö stad
Henric Öberg, supplier manager, Tetra Pak
Anna Törnqvist, chef it-strategienheten, Uppsala kommun